Logolink reklamebyrå


Logolink - det allsidige reklamebyrået på Voss...

Med tre kreative sjeler og over 30 års erfaring tilbyr Logolink tenester innan grafisk design, trykking, web, bildekor, skilting og mykje meir. Å bruka oss skal vera ei lønsam investering, gjennom profesjonelle og gjennomtenkte produkt og tenester.

Treng du hjelp til marknadsføring, visualisering, ny nettside eller liknande?
Me har ei praktisk tilnærming til alle oppdrag - rett på sak for å innfri dine forventningar og krav. Hjå oss er ingen kundar for store og ingen for små.

Velkomen til Logolink når noko skal skapast!