• Vossaspelet design og illustrasjon
 • Nettside Samling 18
 • Vonett grafisk profil
 • Logosamling LogolinkAS
 • Vangen Elektriske bildekorering
 • Bildekor Voss Camping

Voss Lyd - Identitetsdesign

 • Vosslyd 1
 • Vosslyd 2
 • Vosslyd 4
 • Vosslyd 5
 • Vosslydbil3
 • Vosslydbil2
 • Vosslydbil1
 • Voss Lyd Bildekor 6
 • Voss Lyd Bildekor 4
 • Voss Lyd Bildekor 5
 • Vosslyd 1
 • Vosslyd 2
 • Vosslyd 4
 • Vosslyd 5
 • Vosslydbil3
 • Vosslydbil2
 • Vosslydbil1
 • Voss Lyd Bildekor 6
 • Voss Lyd Bildekor 4
 • Voss Lyd Bildekor 5

 

Identitetsdesign for Voss Lyd

Den gamle logoen til Voss Lyd var godt kjend for mange vossingar, men den gjenspeigla verken breidda eller kvaliteten på tenestene dei leverer. Voss Lyd gav oss frie tøyler til å utvikla ein ny og moderne grafisk profil som skulle visa kven Voss Lyd eigentleg er. Den nye logoen har eit uttrykk som er meir i tida enn den gamle. Ordet "Lyd" er samansett av bitar som skal gje assosiasjonar til dynamikk, scene, konsert, lyd og lys. Saman med Voss Lyd har me også laga eit slagord som fylgjer med logoen der det høver. Parallelt med utforming av logo har me laga visittkort, mapper og bildekor. Visittkorta er laminerte som gjer at dei skal halde seg fine i lomma lenger - sjølv om ein driv med opp- og nedrigging av tungt utstyr, slik som desse karane gjer.

Web

Web

Logolink lagar funksjonelle og brukarvenlege websider med skreddarsydde løysingar.
Design

Design

Kunden sitt produkt eller bodskap står tydlegare fram ved rett bruk av visuelle verkemiddel.
Strategi

Strategi

Har du ein forretningsidé, eit produkt eller nytt firma? Logolink hjelper deg med identitetsbygging.

Følg @logolink_as på Instagram!