Arne Vaslag Siv.Ing - Logodesign

  • Vangen Café
  • Montering Vangen Cafe
  • Montering Vangen Cafe2
  • Vangen Café
  • Montering Vangen Cafe
  • Montering Vangen Cafe2

 

Logodesign for Arne Vaslag

Me fekk i opprdag å lage ny logo for Siv. Inge Arne Vaslag AS. Firmaet yter konsulenttenester innan byggteknikk. Dei er opptekne av å jobbe tett saman med sine oppdragsgjevarar og har fokus på optimalisering. Me la vekt på det konstruksjonsmessige i byggeteknikken som eit tema for logoen. Fargefelta skal symbolisere den grunnleggjande strukturen i bygga deira og samtidig danna to bokstavar. Med desse elementa har ein stort spelerom for korleis ein kan bruke logoen. Symbolet står fint for seg sjølv, kan brukast som dekor og gjev bedrifta eit særpreg. Bak alle logodesign er det viktig å utvikle eit attkjenneleg formspråk som skapar ein identitet for selskapet.