Arne Vaslag Siv.Ing - Logodesign

  • Vangen Café
  • Montering Vangen Cafe
  • Montering Vangen Cafe2
  • Vangen Café
  • Montering Vangen Cafe
  • Montering Vangen Cafe2

 

Logodesign for Arne Vaslag

Me fekk i opprdag å lage ny logo for Siv. Inge Arne Vaslag AS. Firmaet yter konsulenttenester innan byggteknikk. Dei er opptekne av å jobbe tett saman med sine oppdragsgjevarar og har fokus på optimalisering. Me la vekt på det konstruksjonsmessige i byggeteknikken som eit tema for logoen. Fargefelta skal symbolisere den grunnleggjande strukturen i bygga deira og samtidig danna to bokstavar. Med desse elementa har ein stort spelerom for korleis ein kan bruke logoen. Symbolet står fint for seg sjølv, kan brukast som dekor og gjev bedrifta eit særpreg. Bak alle logodesign er det viktig å utvikle eit attkjenneleg formspråk som skapar ein identitet for selskapet.

Tilbake til Portfolio

Voss Eigedom - Logo

Voss Eigedom - Logo

Kinne Kran og Maskin

Kinne Kran og Maskin

Vossabakst - Identitetsdesign

Vossabakst - Identitetsdesign

Lindstad Bygg - Identitetsdesign

Lindstad Bygg - Identitetsdesign

Stabburet Bakeri - Identitetsdesign

Stabburet Bakeri - Identitetsdesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Bjørketeigen Gard - Logo

Bjørketeigen Gard - Logo

Indre Hordaland Miljøverk - Identitetsdesign

Indre Hordaland Miljøverk - Identitetsdesign

Smalahovetunet - Visittkort og logodesign

Smalahovetunet - Visittkort og logodesign

Jarle Trå - Web-og logodesign

Jarle Trå - Web-og logodesign

Maltbua - Logo

Maltbua - Logo

Voss Vekter og Sikringsteneste - Identitetsdesign

Voss Vekter og Sikringsteneste - Identitetsdesign

Fjose gard - Identitetsdesign

Fjose gard - Identitetsdesign

Arne Vaslag Siv.Ing - Logodesign

Arne Vaslag Siv.Ing - Logodesign

Voss Lyd - Identitetsdesign

Voss Lyd - Identitetsdesign

Dashing - Logodesign

Dashing - Logodesign

Staynordic - Logo

Staynordic - Logo