Aurland kommune - Brosjyre

  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre

 

Brosjyre for Aurland kommune

I samband med kommunereforma laga me ein brosjyre for Aurland kommune med bilete som folk i kommunen kjenner seg heime i. "Aurland best aleine" var overskrifta, og me kan vel seia at det slo til - i og med at folkerøystinga gav eit klart fleirtal mot kommunesamanslåing.