I kraftbransjen må energileverandøren skilja seg frå nettselskapet. På Voss vart Voss Energi Nett til Vonett. Etter utfordringar med godkjenning av namnet, engasjerte dei Logolink for å landa eit nytt namn og logo. 

Me føreslo Tendranett - med utgangspunkt i «å tendra». Tendra er eit gamalt ord for å tenna, kveikja, t.d. eit ljos - henta frå boka Vossamålet i ord og vendingar av Eirik Røthe. Den nye logoen symboliserer både bakgrunnen for namnet og energien selskapet leverer.

Følg oss!

Sjå fleire blogginnlegg frå ditt reklamebyrå på Voss