Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

  • Bordalen 1
  • Bordalen 2
  • Bordalen 3
  • Bordalen 4
  • Bordalen 1
  • Bordalen 2
  • Bordalen 3
  • Bordalen 4

 

Webdesign for Bordalen Hyttegrend

"Rett sør for Voss sentrum - litt meir tilbakelent og landleg enn dei meir profilerte hytteområda på Voss - men kanskje vel så sjarmerande?" Slik startar sida om Bordalen Hyttegrend. Me presenterte i 2014 Synnevatunet, Husdyrparken og aktivitetane i Bordalen, og den flotte dalen fekk ein tilsvarande flott logo med assosiasjonar til naturelement som grøne bakkar og lier, fjell, himmel og sol.