• BRUKET Artikkelbilete 1
 • BRUKET Artikkelbilete 2
 • BRUKET Artikkelbilete 3
 • BRUKET Artikkelbilete 4
 • BRUKET Artikkelbilete 5
 • BRUKET Artikkelbilete 10
 • BRUKET Artikkelbilete 11
 • BRUKET Artikkelbilete 12
 • BRUKET Artikkelbilete 13
 • BRUKET Artikkelbilete 6
 • BRUKET Artikkelbilete 7
 • BRUKET Artikkelbilete 8
 • BRUKET Artikkelbilete 9
 • BRUKET Artikkelbilete 1
 • BRUKET Artikkelbilete 2
 • BRUKET Artikkelbilete 3
 • BRUKET Artikkelbilete 4
 • BRUKET Artikkelbilete 5
 • BRUKET Artikkelbilete 10
 • BRUKET Artikkelbilete 11
 • BRUKET Artikkelbilete 12
 • BRUKET Artikkelbilete 13
 • BRUKET Artikkelbilete 6
 • BRUKET Artikkelbilete 7
 • BRUKET Artikkelbilete 8
 • BRUKET Artikkelbilete 9

Designmanual for BRUKET arkitektur

BRUKET arkitektur as starta opp i 2014, og har seks tilsette. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi. Logolink fekk oppdraget å lage ein gjennomført og funksjonell designmanual for den visuelle profilen deira.
  

 

Sjå fleire trykksaker under, eller gå tilbake til Portfolio