BRUKET - trykksaker

  • BRUKET Trykksaker 1
  • BRUKET Trykksaker 2
  • BRUKET Trykksaker 3
  • BRUKET Trykksaker 4
  • BRUKET Trykksaker 1
  • BRUKET Trykksaker 2
  • BRUKET Trykksaker 3
  • BRUKET Trykksaker 4

 

Trykksaker for BRUKET arkitektur

BRUKET arkitektur as starta opp i 2014, og har seks tilsette. Kontoret har fokus på tett oppfølging av kundar, skreddarsydde løysingar og rasjonelle prosessar. Kontoret har som mål å levera bærekraftige løysingar som spelar på lag med miljø og enkeltindivid så vel som samfunn og økonomi. Logolink fekk oppdraget å lage ein gjennomført og funksjonell designmanual for den visuelle profilen deira.