Destinasjon Voss - Voss Guide 2016

  • Voss Guide Detalj0
  • Voss Guide Detalj1
  • Voss Guide Detalj2
  • Voss Guide Detalj3
  • Voss Guide Detalj4
  • Voss Guide Detalj0
  • Voss Guide Detalj1
  • Voss Guide Detalj2
  • Voss Guide Detalj3
  • Voss Guide Detalj4

 

Voss Guide i "ny drakt"!

Voss Guide har gjennom dei 10 åra Logolink har laga brosjyren, gjennomgått fleire større endringar og stilskifte. Både i tråd med kva som er gjeldande trendar, og etter ulike krav frå oppdragsgjevaren. I siste versjon har det skjedd ei forenkling og nedtoning av "vossaprofilen" for å skapa eit reinare og ryddigare uttrykk, og la bilda stå fram som berande element. Mattare papir er også med på å gje ein meir naturprega stil, noko som kler innhaldet i brosjyren.