Destinasjon Voss - Vossavinter

  • Magasin
  • Magasin
  • Magasin
  • Magasin
  • Magasin
  • Magasin

 

Magasinet Vossavinter

Vossavinter er eit gratismagasin frå Destinasjon Voss. Målet med magasinet er å marknadsføra Voss som ei aktiv vinterbygd. Magasinet er like aktuelt for tilreisande som for dei som bur på Voss. I utgåva 2015/2016 finn ein blant anna artiklar om aktivitetar i nærområdet, intervju med ulike næringsdrivande, informasjon om transport, aktivitetskalendar for Voss, løypekart for Myrkdalen Fjellandsby og Voss Resort, og ulike tips til kva ein kan finne på i vintersesongen. Me har i fleire år samarbeidd med Destinasjon Voss om utforminga av Vossavinter. Utgåve 2015/2016 er på 52 sider - relativt tidkrevande med designarbeid, bilderedigering og innhenting av annonser og tekst. Opplaget for denne sesongen var 20.000 stk.