Encon messepresentasjon - Film

 

Presentasjon for Encon

Encon (eit selskap i Servicegrossistene) arrangerer kvart år ei storhushaldsmesse på Park Hotel Vossevangen. Dette er ein møteplass der Encon sine kundar får møta produsentar og leverandørar fjes til fjes, og nye produkt og tenester blir presentert. I denne settingen bad Encon oss laga ein kort presentasjon som kunne eigna seg til å gå kontinuerleg på storskjermen i eit av lokala. Me har fokusert på området Encon opererer i, og dei kvalitetane firmaet byggjer på.