Exclusive Scandinavia - Webdesign

  • Exclusive Scandinavia webside
  • Exclusive Scandinavia webside
  • Exclusive Scandinavia webside
  • Exclusive Scandinavia webside
  • Exclusive Scandinavia webside
  • Exclusive Scandinavia webside

 

Logo og nettside for Exclusive Scandinavia

Exclusive Scandinavia skipar til private og spesialtilpassa reiseopplevingar i Noreg og resten av Skandinavia. Målgruppa er det ein gjerne kallar high-end turistar, og nettsida er ikkje meint å presentera for mykje informasjon. Kundane til selskapet ynskjer ofte diskresjon og å få oppleva spektakulære skandinaviske reisemål på ein personleg og kunnskapsrik måte. Exclusive Scandinavia planlegg og gjennomfører opplevingar som er langt frå pakketurisme. Det ligg i namnet, og nettsida speiglar det storslåtte, naturnære og idylliske, spektakulære - og for mange eksotiske Skandinavia. Me har lagt vekt på store og flotte foto som me meiner appellerer til denne kundegruppa. Sida ser du på www.exclusivescandinavia.no