Fjose gard - Webdesign

  • Fjose Logo
  • Fjose Gard Web
  • Fjose Plakat
  • Fjose Logo
  • Fjose Gard Web
  • Fjose Plakat

 

Profil og nettside for Fjose Gard

Fjose Gard har eksistert lenge, men med nye gardsfolk og nye idear vert garden no brukt på ein annan måte enn tidlegare. Me har fått gleda av å laga den visuelle profilen. Å laga logo er alltid kjekt og utfordrande. Denne gongen var det fleire element som skulle setjast saman til èin logo. På Fjose Gard kan du nemleg mellom anna ri og stella med hestar, og overnatta i gamle stemningsfulle bygningar. Med dei tre piktogramma i logoen skal ein få eit inntrykk av kva som skjer til gards, og fanga opp litt av stemninga ein får her. Med ny logo og grafisk profil, høyrer ny nettside til. Sidene er delt inn i tre hovuddeler: Overnatting, Hestesenter og Garden, og dei har alle kvar sin illustrasjon som ein også  finn i logoen. Sidene er laga i Joomla, er responsive og kan redigerast av kunden. Her er også eit påmeldingsskjema for rideskulen. Sjå nettsida på www.fjosegard.no

Tilbake til Portfolio

 

Friskus - nettside

Friskus - nettside

NordAccordion - nettside

NordAccordion - nettside

Voss Kommune - Trygg Oppvekst nettside

Voss Kommune - Trygg Oppvekst nettside

Budeiehaugen - Nettside og logo

Budeiehaugen - Nettside og logo

Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

Vangen Café - Nye nettsider

Vangen Café - Nye nettsider

Smalahovetunet - Ny nettside

Smalahovetunet - Ny nettside

Nye Voss herad - nettstad

Nye Voss herad - nettstad

Lindstad Bygg - Webdesign

Lindstad Bygg - Webdesign

Sam-BIM - nettside og logo

Sam-BIM - nettside og logo

Voss Hyttegrend - nettside med tomtesøk

Voss Hyttegrend - nettside med tomtesøk

Exclusive Scandinavia - Webdesign

Exclusive Scandinavia - Webdesign

Fjose gard - Webdesign

Fjose gard - Webdesign

Voss Alpin - Webdesign

Voss Alpin - Webdesign

Dråpefrisk - Webdesign

Dråpefrisk - Webdesign

ASCS - Web- og logodesign

ASCS - Web- og logodesign

Varsling 24 - Webdesign

Varsling 24 - Webdesign

FramWeb - Nettsideprogrammering

FramWeb - Nettsideprogrammering

Indre Hordaland Miljøverk - Webdesign

Indre Hordaland Miljøverk - Webdesign

Voss Tannlegesenter - Webdesign

Voss Tannlegesenter - Webdesign

Jarle Trå - Web- og logodesign

Jarle Trå - Web- og logodesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Voss Cup - Webdesign

Voss Cup - Webdesign