FramWeb - Nettsideprogrammering

  • Framweb Webdesign 3
  • Framweb Webdesign 1
  • Framweb Webdesign 02
  • Framweb Webdesign 3
  • Framweb Webdesign 1
  • Framweb Webdesign 02

 

Nettside for FramWeb

FramWeb står bak Varsling 24 (sjå også nettsida me laga for Varsling24) som byggjer på same grafiske profil). I 2015 programmerte me nye nettsider til FramWeb, med utgangspunkt i kunden sitt utkast. Nettsida brukar "single page website design" der all viktig informasjon er samla på framsida. Dette er brukarvenleg dersom nettsida i utgangspunktet ikkje inneheld for mykje informasjon. Nettsida er mobiltilpassa og lett å navigere. Sjå resultatet her: www.framweb.no.