Indre Hordaland Miljøverk - Annonse

IHM annonse

 

Annonse for Indre Hordaland Miljøverk

Då IHM kom med oppdrag om å laga ei stillingsannonse for ny dagleg leiar, fekk me frie tøyler. Etter idédugnad på kontoret dukka ordet "sjefsstolen" opp. Då var spørsmålet dette kunne knytast til IHM sin visjon: På lag med naturen. Me fekk låna den mest staselege stolen me kunne finna, utlånt av Voss Sparebank, og plasserte den i den flotte utsikta frå Liaset. Det resulterte i ei annonse som vart godt mottatt og som me likte godt sjølve.