Indre Hordaland Miljøverk - Bildekor

  • Camping6
  • IHM Bildekor 5
  • IHM Bildekor 1
  • IHM Bildekor 3
  • IHM Bildekor 2
  • Camping6
  • IHM Bildekor 5
  • IHM Bildekor 1
  • IHM Bildekor 3
  • IHM Bildekor 2

 

Bildekor for Indre Hordaland Miljøverk

Med visjonen ”– på naturen si side” som grunnlag, var det å dekorera bilane til IHM med flotte naturmotiv eit openbert val. IHM er opptekne av å bruke lokale ressursar, og bileta er tekne av fotografar frå IHM sin kunderegion. Bilda og dekoren visar godt att på vegen på dei store bosbilane, og er eit hyggeleg innslag i gatebildet.