Indre Hordaland Miljøverk - bosbildekor

  • IHM Bosbildekor 1
  • IHM Bosbildekor 2
  • IHM Bosbildekor 3
  • IHM Bosbildekor 4
  • IHM Bosbildekor 1
  • IHM Bosbildekor 2
  • IHM Bosbildekor 3
  • IHM Bosbildekor 4

 

Indre Hordaland Miljøverk - bildekor

Med visjonen ”– på naturen si side” som grunnlag, var det å dekorera bilane til IHM med flotte naturmotiv eit openbert val. IHM er opptekne av å bruke lokale ressursar, og bileta er tekne av fotografar frå IHM sin kunderegion. Bilda og dekoren visar godt att på vegen på dei store bosbilane, og er eit hyggeleg innslag i gatebildet.