Indre Hordaland Miljøverk - Konvoluttar

  • IHM Konvolutt 1
  • IHM Konvolutt 2
  • IHM Konvolutt 1
  • IHM Konvolutt 2

Konvoluttar til IHM

Me har utforma og levert konvoluttar til Indre Hordaland Miljøverk. Me leverer  forretningskonvoluttar i alle storleikar, med og utan vindauge eller dekkark. 500 stk er standard tal på konvoluttar i kvar kartong. Treng du færre kan også det la seg ordna. Det er ei kjennsgjerning at e-post og digital kommunikasjon har overteke mykje av brevposten si rolle. Men eit handfast brev i posten har gjerne andre kvalitetar ved seg enn det som kjem digitalt. Og på konvolutten er designet og kvaliteten ein del av bodskapen.