Jarle Trå - Web- og logodesign

  • Jarle Traa - Logo
  • Jarle Traa - Webdesign
  • Jarle Traa - Webdesign
  • Jarle Traa - Webdesign
  • Jarle Traa - Logo
  • Jarle Traa - Webdesign
  • Jarle Traa - Webdesign
  • Jarle Traa - Webdesign

 

Nettside for Jarle Trå

Me fekk det kjekke oppdraget å lage ny webside til Jarle Trå. Han og reiseleiarane hans dreg verda rundt og guidar eventyrlystne menneske opp på høge toppar, langs arktiske landskap og gjennom historisk kultur. For å vise kva firmaet tilbyr på best mogeleg måte, ville me ha store flotte foto som fyrsteinntrykk på sida. Sida er ein visuell reklameplakat og ein fin smakebit på opplevingane. Gjennom heile sida har me lagt vekt på at den skal vera brukarvenleg og lett å navigera på. Færrast mogeleg klikk fram til informasjonen krev mykje strategiarbeid og gjennomtenkte løysingar. Me samarbeida tett med Jarle Trå, og han kom med innspel undervegs. Resultatet kan du sjå på nettsida www.jarletraa.no.