Kjærtveit camping - Visittkort

kjaertveitcamping visittkort

 

Visittkort til Kjærtveit Camping

Visittkort kan, som i dette tilfellet med eit skildrande bilde og symbol, vera informativt og fungera som eit lite flygeblad i seg sjølv. Og enkelt å distribuera og ta vare på.