Klypeteigen - Foto og illustrasjon

  • Klypeteigen Illustrasjon 2
  • Klypeteigen Illustrasjon 1
  • Klypeteigen Illustrasjon 2
  • Klypeteigen Illustrasjon 1

 

Illustrasjon og fotoredigering

Klypeteigen i Myrkdalen er eit påbyrja eigedomsprosjekt med fritidsbustadar i Myrkdalen Fjellandsby. Logolink sitt oppdrag var å visualisera bygget i terrenget på bakgrunn av arkitekt-teikningar og bilde me tok på plassen.