Landskapsillustrasjonar Myrkdalen

  • Landskap 3
  • Landskap 4
  • Landskap 1
  • Landskap 2
  • Landskap 3
  • Landskap 4
  • Landskap 1
  • Landskap 2

 

Landskapsillustrasjonar Myrkdalen

Då fylkesmannen i 2011 hadde motsegn til dei vidare utbyggingsplanene i Myrkdalen, fekk Logolink i oppdrag å skapa eit reelt og fotoekte inntrykk av korleis landskapet ville endra seg med dei planlagde utbyggingane. Med utgangspunkt i kart og arkitektskisser la me inn framtidige anlegg og bygningar i perspektiv, ut frå gjevne synsvinklar. Desse teikningane har vore med i prosessen vidare, og planane er i dag som kjent vel i hamn.