Voss Eigedom - Logo

  • Voss Eigedom brev
  • Voss Eigedom logo
  • Voss Eigedom brev
  • Voss Eigedom logo

 

Logo for Voss Eigedom

Voss Eigedom er eit kommunalt selskap som driv med eigedomsutvikling og sal av industitomter. Voss Eigedom ville ha ein logo som viser breidda av type eigedommar dei sel. Både bustadhus og leilegheitskompleks er illustrert i logoen, med ein stilistisk og moderne strek. Logoen til Voss Eigedom fins i ein høgdeståande versjon og ein liggande versjon.