Myrkdalen Hotel og Myrkdalen Fjellheisar- Skilting

  • Voss Parkering Skilting 7
  • 2
  • Myrkdalen Hotel Skilting 3
  • Myrkdalen Hotel Skilting 4
  • Voss Parkering Skilting 7
  • 2
  • Myrkdalen Hotel Skilting 3
  • Myrkdalen Hotel Skilting 4

 

Fasadedekor for Myrkdalen Hotel og Myrkdalen Fjellheisar

Myrkdalen har hatt ein rivande utvikling, og har òg skifta grafisk profil. Den utvendige skiltinga av bygga hang litt etter, men Logolink har no montert fasadebokstavar og folie på Myrkdalen Hotel og Myrkdalsstovo. Skiltinga er einsarta og i tråd med profilen. I tillegg monterte me heildekkande vinylfolie på 60 stolar på Myrkdalsekspressen; profilerande reklame for Myrkdalen og for enkelte sponsorar og samarbeidspartnerar.