Nettside og logo for SafeAlert

Alle har mobilen med seg overalt. SafeAlert tilbyr verktøy som gjer det enklare, tryggare og meir effektivt å varsla og kommunisera når det oppstår kriser eller alvorlege hendingar. 

SafeAlert er eit svensk selskap som bidrar til større tryggleik for alle typar organisasjonar og bedrifter, både private og offentlege. Dette skjer gjennom mobile og skybaserte varslingssystem. Logolink har bygd opp nettstaden og presentasjonen av produkta. I prosessen med å marknadsføra firmaet i den svenske marknaden har Logolink òg bidratt med logodesign for SafeAlert AB og produkta GroupAlert og TeamAlert. Sjå www.safealert.se

 

Følg oss!

Sjå fleire blogginnlegg frå ditt reklamebyrå på Voss