O. L. Kythe - Klistremerke

ol kythe klistremerke

 

Klistremerke til O. L. Kythe

Handverkarbedrifter og byggmeistrar er av dei som har stor nytte av klistremerke (eller stickers som mange kallar det). Merking av verktøy, maskiner, hjelmar og anna utstyr er ofte nødvendig på ein byggeplass, og det tryggar verdiane. Desse klistremerka skal gjerne tåla slitasje og mekanisk påkjenning, og me leverer både overlaminerte, printa klistremerke eller silketrykte merke. Somme etterspør også ekstra kraftig lim eller såkalla vandalsikker folie som ikkje kan rivast av i eitt stykke. Me leverer klebemerke på rull, på ark eller enkeltvis - alt etter produksjonsmåte, storleik eller ynskje frå kunden.