Seimen AS - Bildekor

  • Seimen Bildekor 2
  • Seimen Bildekor 3
  • Seimen Bildekor 4
  • Seimen Bildekor
  • Seimen Bildekor 2
  • Seimen Bildekor 3
  • Seimen Bildekor 4
  • Seimen Bildekor

Bildekor for Seimen

Mange verksemder brukar firmabil mykje og kan på den måten eksponera firmanavnet effektivt med bruk av bildekor. Bildekorering er ei god investering, og dekoren varar i mange år. Kunden kjem gjerne med eigne ynskje og me lagar skisser som visar korleis det vert, før me set i gang produksjonen. Her er det heilt nye bilar som får påmontert reklame.