Teikning

  • Teikning Vik
  • 2
  • 3
  • 4
  • Teikning Vik
  • 2
  • 3
  • 4

 

Teikning

Nokre gonger kan det vera spennande å illustrere ved hjelp av blyanten, i staden for å teikne på data som me som oftast gjer. Med handlaga teikningar får ein eit heilt anna uttrykk enn med foto eller vektorgrafikk. I dette tilfellet var det Voss kommune som skulle ha ei brosjyre om kommunesamanslåing, der me fekk frie tøyler til å utforma trykksaken slik me ville. Me har illustrert særeigne og kjende element frå kvar kommune med små blyantteikningar. Samla seier desse noko om breidda av opplevingar, attraksjonar og tenester den nye storkommunen potensielt kan få.