Varsling 24 - Webdesign

  • Varsling24
  • Varsling24

 

Nye websider for Varsling 24

I 2015 programmerte me Varsling 24 sine nettsider, basert på kunden sine skisser. Varsling 24 utviklar og leverer løysingar for sms-varsling og varsling til fasttelefon. All utvikling og programmering av Varsling 24 sine varslingsløysningar skjer i Norge, og alle brukargrensesnitt er på norsk. Nettsida  www.varsling24.no. er naturlegvis mobiltilpassa, og me har forsøkt å få til ein oversiktleg menystruktur og navigering på eit relativt omfattande og komplekst tekstinnhald.