Vestlandshus - Bildekor

 

  • Vestlandshus Bildekor 1
  • Vestlandshus Bildekor 2
  • Vestlandshus Bildekor 3
  • Vestlandshus Bildekor 1
  • Vestlandshus Bildekor 2
  • Vestlandshus Bildekor 3

 

Bildekor for Vestlandshus Voss AS

Magne Hagenson som driv Vestlandshus Voss ser fordelen med reklame på køyretøy, og me fekk oppdraget med å dekorera ein stor lastebil. Med store flater slik som her, kan ein ha store logoar som visar godt i gatebildet. Kundane våre får ein bildemontasje med designet på førehand, og me gjer alt frå dimensjonering til ferdig montering. 

 
Sjå fleire dekorprosjekt under, eller gå tilbake til Portfolio