Voss DPS - Årsmelding

  • Stolsturar1
  • Stolsturar1

 

Årsmelding til Voss DPS

Ei årsmelding er gjerne ei stadfesting av verksemda der ein ikkje berre presenterer tørre tal og fakta, men òg slår an tonen på kva visjon ein har, og kva kvalitetar verksemda står for. Litt omtanke og innspel utanfrå samlar trådane og presenterer innhaldet, og det er her Logolink kjem inn. Voss Distriktpsykiatriske Senter - NKS Bjørkeli har i ei årrekkje produsert årsmeldinga si hjå oss.