Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

 

  • Voss herad - Helse og omsorg nettside
  • Helseomsorg Web2
  • Voss herad - Helse og omsorg nettside
  • Helseomsorg Web2

Voss herad
Nye Nettsider for Avd. Helse og omsorg

Å hjelpa innbyggjarar som treng hjelp er ei av dei viktigaste oppgåvene til kommunen. Folk er ulike, og har ulike behov. Logolink har utforma ei nettside der innbyggjarar som i ulik grad treng hjelp – eller deira pårørande – kan finna informasjon og rettleiing. Her finn ein informasjon om alt frå minnetap til rusproblem eller eldreomsorg. Logolink har bygd opp ei enkel navigering gjennom spørsmål og svar, slik at ein kan forstå korleis kommunen sine hjelpetiltak er meint å vera tilpassa den einskilde sin livssituasjon.
Sida kan du sjå på vossherad.no/omsorg

 

Sjå fleire webprosjekt under, eller gå tilbake til Portfolio
Friskus - nettside

Friskus - nettside

NordAccordion - nettside

NordAccordion - nettside

Voss Kommune - Trygg Oppvekst nettside

Voss Kommune - Trygg Oppvekst nettside

Budeiehaugen - Nettside og logo

Budeiehaugen - Nettside og logo

Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

Voss herad - Nye nettsider for Helse og omsorg

Vangen Café - Nye nettsider

Vangen Café - Nye nettsider

Smalahovetunet - Ny nettside

Smalahovetunet - Ny nettside

Nye Voss herad - nettstad

Nye Voss herad - nettstad

Lindstad Bygg - Webdesign

Lindstad Bygg - Webdesign

Sam-BIM - nettside og logo

Sam-BIM - nettside og logo

Voss Hyttegrend - nettside med tomtesøk

Voss Hyttegrend - nettside med tomtesøk

Exclusive Scandinavia - Webdesign

Exclusive Scandinavia - Webdesign

Fjose gard - Webdesign

Fjose gard - Webdesign

Voss Alpin - Webdesign

Voss Alpin - Webdesign

Dråpefrisk - Webdesign

Dråpefrisk - Webdesign

ASCS - Web- og logodesign

ASCS - Web- og logodesign

Varsling 24 - Webdesign

Varsling 24 - Webdesign

FramWeb - Nettsideprogrammering

FramWeb - Nettsideprogrammering

Indre Hordaland Miljøverk - Webdesign

Indre Hordaland Miljøverk - Webdesign

Voss Tannlegesenter - Webdesign

Voss Tannlegesenter - Webdesign

Jarle Trå - Web- og logodesign

Jarle Trå - Web- og logodesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Bordalen Hyttegrend - Web- og logodesign

Voss Cup - Webdesign

Voss Cup - Webdesign