Voss Hyttegrend - nettside med tomtesøk

  • Voss Hyttegrend nettside
  • Voss Hyttegrend nettside

 

Nettside med kartsøk

For Voss Hyttegrend har me laga ein webdesign som viser fram området og tomtene med bilde og video. Her kan hyttekjøparar velja ut si eiga tomt via kart, eller via andre søkjemåtar, og få direkte kontakt med meklar. Voss Hyttegrend utviklar område i Bordalen-Skutle-Vikesåsen med unike hyttefelt tilknytt skianlegg, løyper og turområde. Eit frittliggande sentrumsnært eldorado som blir til eit brukar- og miljøvenleg fritidsområde.Om vinteren vert det preparert løyper dagleg til dei som likar å trena og vera aktive innan langerenn. Om kvelden er det lysanlegg i delar av løypa. Det vert òg køyrd opp spor i turterrenget heile vinteren. Nettsida ser du på www.vosshyttegrend.no