Voss kommune - 60+ brosjyre

  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre
  • Brosjyre

 

Voss kommune 60+

Voss kommune gav Logolink i oppdrag å laga eit hefte for seniorar og pensjonistar i kommunen. Heftet skulle gje eit oversyn over tilgjengelege aktivitetar for eldre i kommunen, med vidare informasjon om aktiviteten og kven ein kan kontakta. Nybrots-prosjektet ”60+” blei eit kjekt samarbeid med Voss kommune og resultatet vart eit hefte på 32 sider og eit opplag på 4500 stk. Heftet vart distribuert med avisa Hordaland til dei fleste husstandar.