Brosjyre om kommunesamanslåing

  • Kommunesamanslaaing1
  • Kommunesamanslaaing4
  • Kommunesamanslaing2
  • Kommunesamanslaaing3
  • Kommunesamanslaaing5
  • Kommunesamanslaaing1
  • Kommunesamanslaaing4
  • Kommunesamanslaing2
  • Kommunesamanslaaing3
  • Kommunesamanslaaing5

 

Brosjyre om kommunesamanslåing

Kommunesamanslåing eit heitt tema i aviser og sosiale medium. Innbyggjarane skal få seia si meining, og i forkant av folkerøystinga fekk Logolink i oppdrag frå Voss kommune om å laga ein faldar med informasjon om alternativet Voss, Vik og Aurland som ein ny storkommune. Logolink fekk tilsendt tekst, men fekk frie tøylar til å utforma brosjyra visuelt, med einaste ynskje om at det skulle vera litt spesielt. Me teikna illustrasjonar av kjende element frå dei tre kommunane. Illustrasjonane saman med foto visar eit breitt spekter av opplevingar, attraksjonar og tenester den nye storkommunen potensielt kan få. Det vart trykt 8000 eksemplar som vart sendt ut med Posten til alle husstandar i Voss og Vik. Takk til Voss kommune for eit kjekt oppdrag!