Key chain

Me leverer mange ulike reklameartiklar. Dette praktiske bandet kan ein bruke på arbeidsplassen for å ha personalkort og liknande inni. Her ser du eit key chain med Voss Kommune sin logo trykt på.

Tilbake til Portfolio