Voss Kommune - Trygg Oppvekst nettside

 • Trygg Oppvekst Web 1
 • Trygg Oppvekst Web 2
 • Trygg Oppvekst Web 3
 • Trygg Oppvekst Web 4
 • Trygg Oppvekst Web 5
 • Trygg Oppvekst Web 6
 • Trygg Oppvekst Web 1
 • Trygg Oppvekst Web 2
 • Trygg Oppvekst Web 3
 • Trygg Oppvekst Web 4
 • Trygg Oppvekst Web 5
 • Trygg Oppvekst Web 6

 

Trygg oppvekst

Nettsida som Logolink har utvikla for Voss kommune, er ein digital modell der lesaren ut frå sin eigen situasjon kan finna informasjon om kva tilbod som finnest, kva signal ein skal sjå etter og kva problem og løysingar born og unge kan møta under oppveksten på Voss. Modellen skal òg vera eit verktøy for å få kunnskap om kva ein skal sjå etter for å oppdaga born med foreldre som er psykisk sjuke eller misbrukar rusmiddel.