Voss Parkering - Skilt og fasadedekor

 • Voss Parkering Skilting 12
 • Voss Parkering Skilting 7
 • Voss Parkering Skilting 5
 • Voss Parkering Skilting 6
 • Voss Parkering Skilting 4
 • Voss Parkering Skilting 2
 • Voss Parkering Skilting 1
 • Voss Parkering Skilting 8
 • Voss Parkering Skilting 9
 • Voss Parkering Skilting 10
 • Voss Parkering Skilting 11
 • Voss Parkering Skilting 12
 • Voss Parkering Skilting 7
 • Voss Parkering Skilting 5
 • Voss Parkering Skilting 6
 • Voss Parkering Skilting 4
 • Voss Parkering Skilting 2
 • Voss Parkering Skilting 1
 • Voss Parkering Skilting 8
 • Voss Parkering Skilting 9
 • Voss Parkering Skilting 10
 • Voss Parkering Skilting 11

 

Skilt og fasadedekor for Voss Parkering

Voss Parkering flytta inn i nye lokale i 2015, og Logolink fekk oppdraget med å fornya logoen, laga vindaugedekor og merka dører inne. No er selskapet mykje meir synlege for publikum. Samstundes vart parkeringshuset ”Vossapark” klart til bruk. Innvendig skilting og merking var ein variert jobb med større dimensjonar enn kva me vanlegvis arbeidar med. Me har brukt sjablongar og måling for å få ein haldbar finish. Vinylfolie er vanskeleg å bruka på mur, og sjablongmåling gjev ein fin og heilheitleg effekt.