Vossaløysinga - Presentasjon og animasjon

  • Vossaloysinga Presentasjon 1
  • Vossaloysinga Presentasjon 5
  • Animasjon Bergen Voss
  • Vossaloysinga Presentasjon 1
  • Vossaloysinga Presentasjon 5
  • Animasjon Bergen Voss

 

Vossaløysinga presentert på Bergenskonferansen 2016

Logolink laga ein powerpoint-presentasjon for Vossaløysinga til Bergenskonferansen 2016. Der la me inn visualisering av reisetida mellom Voss og Bergen som ein del av progresjonen i framsyninga. Ved bruk av animasjonar fekk me vist regionsutvikling og ringverknader av betra kommunikasjonar.