• Vossaloysinga Presentasjon 6
  • Vossaregionen riggar for vekst
  • Vossaloysinga Presentasjon 6
  • Vossaregionen riggar for vekst

 

Presentasjon om Vossaløysinga - Vossaregionen riggar for vekst

Powerpoint-presentasjon me laga til Bergenskonferansen 2016 vart utvida til eit meir nasjonalt tema til Øst-Vest konferansen på Hønefoss seinare på året. Her brukte me igjen animasjonar for å tydeleggjera bodskapen om kor viktig Bergensbanen og Vossabanen er i eit regionalt og nasjonalt perspektiv, ikkje minst med tanke på miljøet. Framsyninga fekk merkelappen "den klart beste presentasjonen".

Tilbake til Portfolio

 

Vossaregionen riggar for vekst - Presentasjon og animasjon

Vossaregionen riggar for vekst - Presentasjon og animasjon

Vossaløysinga - Presentasjon og animasjon

Vossaløysinga - Presentasjon og animasjon

Voss Sparebank - Timelapse video

Voss Sparebank - Timelapse video

Encon messepresentasjon - Film

Encon messepresentasjon - Film