Voss Tannlegesenter - Webdesign

voss tannlegesenter web

 

Webdesign for Voss Tannlegesenter

Når me lagar nettsider prøver me alltid å lytta til kunden sine ynskje, i tillegg til å tenkja på kva forventningar publikum har, og kva som "føles" rett med tanke på fargar, bildebruk osv. Eit tannlegekontor tenkjer du på som reint, ryddig og kjøleg. Informasjonen skal gjerne vera nøktern, sakleg og ha eit offisielt preg, men samtidig vera slik at publikum føler seg velkomne og vèl ivaretatt. Desse momenta meiner me at me har treft på nettsida til Voss Tannlegesenter www.vosstannlegesenter.no